Menu

Disclaimer

Inhoud
Ondanks de constante zorg en aandacht die Laserfabrique besteed aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Laserfabrique aanvaardt echter geen aansprakelijkheid. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites en/of digitale portalen) aanvaardt Laserfabrique geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyright
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Laserfabrique. Dit houdt in dat er niets aan de inhoud of gedeeltelijke inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Laserfabrique mag worden gekopieerd.

E-mail
E-mailberichten verstuurd door vertegenwoordigers van Laserfabrique zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Laserfabrique sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.